Privacyverklaring

De websites Groepsuitjesbrabant.nl, Templechallenge.nl en Escapebrabant.nl zijn onderdeel van Maashorst activiteiten BV en als zodanig ingeschreven bij de KvK onder nummer 67365515.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Maashorst activiteiten BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maashorst activiteiten BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Maashorst activiteiten BV verstrekt.

Maashorst activiteiten BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM Maashorst activiteiten BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Maashorst activiteiten BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Maashorst activiteiten BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Maashorst activiteiten BV GEGEVENS BEWAART

Maashorst activiteiten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Maashorst activiteiten BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van Maashorst activiteiten BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maashorst activiteiten BV gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Maashorst activiteiten BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Maashorst activiteiten BV bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Maashorst activiteiten BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maashorst activiteiten BV heeft hier geen invloed op.

 

Maashorst activiteiten BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Maashorst activiteiten BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groepsuitjesbrabant.nl. Maashorst activiteiten BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Maashorst activiteiten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Maashorst activiteiten BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maashorst activiteiten BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maashorst activiteiten BV op via info@groepsuitjesbrabant.nl .

Deze privacyverklaring geld voor alle websites van Maashorst activiteiten BV zoals hierboven genoemd.

 

Maashorst activiteiten BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 3, 5388 ZG Nistelrode

Vestigingsadres: Laar 24, 5388 HG Nistelrode

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67365515

E-mailadres: info@groepsuitjesbrabant.nl